Wzorem lat ubiegłych chcemy korzystać ze wsparcia finansowego miasta Zabrze. Po ogłoszeniu stosownego konkursu z turystyki i krajoznawstwa na rok 2018 będziemy aplikować do UM z wnioskiem o wsparcie naszego zadania publicznego w tej dziedzinie.

 

Wniosek w konkursie z turystyki na rok 2018 został złożony.

Pozostało nam cierpliwie czekać na ogłoszenie wyników !