Jak wstąpić do klubu

Warunkiem wstąpienia do klubu jest członkostwo w PTTK. W tym celu należy:

  • Wypełnić deklarację.
  • Opłacić składkę członkowską PTTK, opłata zawiera Ubezpieczenie.
  • Fotografia, konieczna do wyrobienia legitymacji PTTK.

Wypełnić Deklarację Członkowską Klubu, Ankietę personalną i podpisać Politykę Prywatności.

Prosimy o rzetelne wypełnienie deklaracji, zwłaszcza nr telefonu, adresu e-mail, datę urodzenia  i adresu zamieszkania (konieczny przy ubezpieczeniach zagranicznych)

Sposób dostarczenia dokumentów najlepiej skonsultować telefonicznie z którymkolwiek członkiem Zarządu Klubu. Przygotowane dokumenty wraz z opłatą można wręczyć członkowi Zarządu na wycieczce, dostarczyć osobiście do oddziału macierzystego Klubu PTTK Oddział  Chorzów, w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza 3 w godzinach otwarcia lub wysłać pocztą na adres:

kol. Danuta Lauer, skr. pocztowa 14, 41-500 Chorzów.