Jak wstąpić do klubu?
Aby zostać członkiem trzeba należeć do PTTK, następnie trzeba wypełnić i odesłać do klubu Deklarację członkowską i Ankietę danych członka Klubu (oba dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej). Wypełnione deklaracje można po podpisaniu zeskanować i wysłać do klubu drogą elektroniczną. Członkostwo nabywa się na mocy pozytywnej decyzji zarządu Klubu.