Obecnie Klub liczy ok. 47 osób, z czego 23 to płeć piękna. W tej liczbie jest 2 przewodników górskich i 5 Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Kolejni nowi przodownicy się już szkolą. Ilość członków powoli się zmienia (na +). Wszystkich niezależnie od wieku, zawodu, kwalifikacji górskich łączy wspólna pasja – GÓRY!