KATEGORIA: Uncategorized

Ogłoszenie Klubowe

Wrzesień 30, 2019, Autor: Jacek Prezes

Uwaga – pojawił się nowy regulamin uczestnika wycieczek Klubu obowiązujący od 28 września 2019.

 

Regulamin uczestnika wycieczki Klubu Górskiego Wysoki Poziom Zabrze

obowiązuje od 28 Września 2019.

 1. Klub organizuje wycieczki przede wszystkim dla swoich członków, w miarę wolnych miejsc w wycieczce mogą także brać udział osoby spoza klubu. Są to głównie wycieczki górskie oraz w mniejszej mierze wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne. Informacje o wycieczce są wcześniej ogłaszane na stronie internetowej klubu.
 2. Wycieczka jest prowadzona przez kadrę programową PTTK i wszyscy uczestnicy są zobowiązani są do podporządkowania się ich wskazówkom i decyzjom. Niedopuszczalne jest zwłaszcza oddalanie się od grupy, wyprzedzanie czy przejście własnej trasy bez zgody prowadzących.
 3. Wszystkich biorących udział w wycieczce obowiązuje ubiór i obuwie stosowne do przejścia planowanej trasy i panujących warunków atmosferycznych.
 4. Uczestnicy stawiają się na zbiórkę punktualnie, ok. 5-10 minut przed planowaną godziną wyjazdu trzeźwi i z potrzebnym wyposażeniem.
 5. Osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną winne są we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie leki i we właściwym czasie je zażyć.
 6. W czasie przejazdu autokarem lub innym środkiem transportu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ SPOŻYWNIA ALKOHOLU w jakiejkolwiek postaci. Ujawnienie złamania tego zakazu może skutkować żądaniem opuszczenia autokaru w stosunku do osoby, która taki zakaz złamała. Decyzję podejmują osoby prowadzące wraz z obecnymi na wycieczce członkami Zarządu Klubu.
 7. Także w czasie trwania wycieczki należy z dużą rozwagą podchodzić do używania alkoholu tak, aby wędrowanie było bezpieczne (wypadek pod wpływem alkoholu nie podlega ubezpieczeniu) a zachowanie nie przeszkadzało innym uczestnikom. W razie stwierdzenia nie spełnienia tego punktu regulaminu, uczestnik może być wykluczony z wycieczki i nie zabrany do autokaru na powrót niezależnie od miejsca gdzie to nastąpi. Decyzję podobnie jak we wcześniejszym punkcie regulaminu podejmują osoby prowadzące wraz z obecnymi na wycieczce członkami Zarządu Klubu.
 8. W trakcie przejścia trasy pieszej i odpoczynku przy schroniskach czy innych obiektach należy pilnować się grupy i stawiać się punktualnie o wyznaczonym czasie na zbiórki.
 9. Przy wysiadaniu z autokaru po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik zobowiązany jest zostawić swoje miejsce w czystości. Nie mogą pozostać w pojeździe, żadne śmieci, butelki czy inne opakowania.
 10. Jakiekolwiek zanieczyszczenie w autokarze skutkuje pokryciem wszelkich kosztów związanych z przywróceniem właściwego stanu.
 11. Wszystkie osoby biorące udział w wycieczce są obowiązane do zgłaszania wszelkich zauważonych wykroczeń poza regulamin i innych niestosownych zachowań do osób prowadzących lub obecnych na wycieczce członków Zarządu Klubu.
 12. Za osoby nieletnie biorące udział w wycieczce odpowiedzialność biorą ich opiekunowie.  
 13. Przyjmuję do wiadomości powyższy regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

                                                                                       Czytelny podpis ………………………