Uncategorized

Ogłoszenie Klubowe

30 września 2019, Autor: admin

Uwaga – regulamin obowiązujący od 28 września 2019. POZOSTAJE W ROKU 2021 AKTUALNY

Regulamin uczestnika wycieczki Klubu Górskiego Wysoki Poziom Zabrze

obowiązuje od 28 Września 2019.

 1. Klub organizuje wycieczki przede wszystkim dla swoich członków, w miarę wolnych miejsc w wycieczce mogą także brać udział osoby spoza klubu. Są to głównie wycieczki górskie oraz w mniejszej mierze wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne. Informacje o wycieczce są wcześniej ogłaszane na stronie internetowej klubu.
 2. Wycieczka jest prowadzona przez kadrę programową PTTK i wszyscy uczestnicy są zobowiązani są do podporządkowania się ich wskazówkom i decyzjom. Niedopuszczalne jest zwłaszcza oddalanie się od grupy, wyprzedzanie czy przejście własnej trasy bez zgody prowadzących.
 3. Wszystkich biorących udział w wycieczce obowiązuje ubiór i obuwie stosowne do przejścia planowanej trasy i panujących warunków atmosferycznych.
 4. Uczestnicy stawiają się na zbiórkę punktualnie, ok. 5-10 minut przed planowaną godziną wyjazdu trzeźwi i z potrzebnym wyposażeniem.
 5. Osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną winne są we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie leki i we właściwym czasie je zażyć.
 6. W czasie przejazdu autokarem lub innym środkiem transportu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ SPOŻYWNIA ALKOHOLU w jakiejkolwiek postaci. Ujawnienie złamania tego zakazu może skutkować żądaniem opuszczenia autokaru w stosunku do osoby, która taki zakaz złamała. Decyzję podejmują osoby prowadzące wraz z obecnymi na wycieczce członkami Zarządu Klubu.
 7. Także w czasie trwania wycieczki należy z dużą rozwagą podchodzić do używania alkoholu tak, aby wędrowanie było bezpieczne (wypadek pod wpływem alkoholu nie podlega ubezpieczeniu) a zachowanie nie przeszkadzało innym uczestnikom. W razie stwierdzenia nie spełnienia tego punktu regulaminu, uczestnik może być wykluczony z wycieczki i nie zabrany do autokaru na powrót niezależnie od miejsca gdzie to nastąpi. Decyzję podobnie jak we wcześniejszym punkcie regulaminu podejmują osoby prowadzące wraz z obecnymi na wycieczce członkami Zarządu Klubu.
 8. W trakcie przejścia trasy pieszej i odpoczynku przy schroniskach czy innych obiektach należy pilnować się grupy i stawiać się punktualnie o wyznaczonym czasie na zbiórki.
 9. Przy wysiadaniu z autokaru po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik zobowiązany jest zostawić swoje miejsce w czystości. Nie mogą pozostać w pojeździe, żadne śmieci, butelki czy inne opakowania.
 10. Jakiekolwiek zanieczyszczenie w autokarze skutkuje pokryciem wszelkich kosztów związanych z przywróceniem właściwego stanu.
 11. Wszystkie osoby biorące udział w wycieczce są obowiązane do zgłaszania wszelkich zauważonych wykroczeń poza regulamin i innych niestosownych zachowań do osób prowadzących lub obecnych na wycieczce członków Zarządu Klubu.
 12. Za osoby nieletnie biorące udział w wycieczce odpowiedzialność biorą ich opiekunowie.  
 13. Przyjmuję do wiadomości powyższy regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

                                                                                       Czytelny podpis ………………………