Uncategorized

Składki PTTK 2023

8 stycznia 2023, Autor: Janusz Lauer

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2023 ROK

Uchwałą nr 1/2023 Zarządu Klubu Wysoki Poziom z dnia 05-01-2023 ustalił wysokość składki klubowej  w 2023 roku na kwotę 50,00 zł na rok.

W roku 2023 wysokość składki reguluje Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK.

W związku z powyższym wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK wyniesie:

  1. 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  2. 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  3. 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

  1. 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2. 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
  3. 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.