Uncategorized

ważne ogłoszenie dla Przodowników TG PTTK

7 maja 2022, Autor: Jacek Prezes

Jeżeli komuś skończyła się ważność legitymacji Przodownickiej to proszę albo dostarczyć do środy popołudnia do Oddziału w Chorzowie skąd ja odbiorę w czwartek rano, albo dostarczyć do kol. Bogdana Raka. Jedziemy na zlot Klubów Górskich do N. Sącza gdzie będzie również kol. E. Gnacik i tam przedłuży nam ważność tych legitymacji.