Prezes
Jacek Nowok
Wiceprezes
Bogdan Rak
Wiceprezes
Marek Bąkowski
Skarbnik
Ilona Girzycka
Sekretarz
Krzysztof Dzieniszewski