W roku 2018 Klub otrzymał wsparcie Prezydenta Miasta Zabrze do zadania : „ZDOBYWAMY GÓRSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNA”, w wysokości 1 tysiąca zł. W ramach zadania były wycieczki: Wrześniowa oraz Trzydniowa w Październiku.

 

Obecnie został złożony w konkursie wniosek na zadanie o nazwie: „ZWIEDZAMY KARPATY ZACHODNIE” I CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.